Provoz stadionu JULISKA od 25.5. 2020

V návaznosti na uvolnění některých mimořádných opatření hlavní hygieničkou MO bude dnem 25.5. postupně obnoven provoz stadionu Juliska. 
Pro TJ jsou zatím povolena pouze venkovní sportoviště, přičemž na 1 sportovišti se nesmí pohybovat současně více jak 50 osob.

Je potřeba řídit se rozhodnutím čj. MO 146650/2020-1457 (viz příloha).

Trenér je zodpovědná osoba a zajistí hromadný vstup přes vrátnici svých svěřenců.
Vstup rodiče do areálu bude povolen pouze u dětí do 8 let, na základě speciálně označené průkazky. Kdo bude mít zájem, tak od něj průkazku vyberte a přineste ji k označení.

Parkování trenérů TJ, kteří nahlásili SPZ svého vozu, bude umožněno na „starém“ parkovišti  (trenéři ASC parkují na novém parkovišti).

  • Autor: Jk
  • Datum publikování: 26. 5. 2020