Děti 10 – 11 let

Nejstarší děti našich přípravek již zvládají celou řadu základních pohybových dovedností a velmi rychle se učí stále novým. Trenér děti postupně seznamuje s jednotlivými atletickými disciplínami. Trénink však stále probíhá hravou a soutěživou formou. Lepší koncentrace dětí vede k výraznému pokroku v technice provedení jednotlivých pohybových aktivit. Děti už dobře zvládají techniku běhu, na kterou navazují skoky i přeběhy dětských překážek. Využívají moderních pomůcek dětské atletiky k soutěžím v hodu i vrhu. V tréninku se stále více objevují prvky pro rozvoj všech rychlostních a obratnostních schopností. 
Výrazný pokrok je viditelný i v plaveckém bazénu, zde však zůstáváme stále u nácviku techniky plaveckých stylů. 
Skupinu dětí v tomto věku spojují pevné přátelské vztahy, vědí co mají od tréninku očekávat, radost z naučení nových pohybových dovedností je jim stále výraznou motivací. Na konci tohoto „přípravkového“ období přecházejí do období „atletického“ tedy kategorie mladšího žactva.