Oddílové příspěvky

Za rok 2021

uhraďte nejpozději do 28.února 2021*

rekreační sportovci6 000,- Kč
dospělý závodníci vč. příslušníků ASC
a rekreační sportovci (bývalí ligový atleti)
3 000,- Kč
junioři, juniorky (s výjimkou příslušníků SDJ)4 000,- Kč
dorost5 000,- Kč
žactvo6 000,- Kč
příslušníci SDJ a smluvní sportovci3 000,- Kč
aktivní trenéři1 500,- Kč
důchodci250,- Kč
závodníci jiných oddílů6 000,- Kč
přípravka (září – červen)6 000,- Kč

*kategorie přípravek platí vždy do 31.října (na období září – červen)

Způsob platby

bezhotovostně na účet TJ Dukla Praha (doporučeno)

č.ú.: 18339061/0100
Variabilní symbol: 01 (VS: 01 znamená, že se jedná o oddíl atletiky)
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

v hotovosti

u tajemníka ASO a oddílu J.Jičinský v kanceláři č.214