Děti 8 – 9 let

Nevyčerpatelné zásoby energie a úžasné nadšení, tak by se dala shrnout projev “atletů“ ve věku 8 – 9 let. Velmi výrazná je pohybová spontálnost a soutěživost. Do jakékoliv hry nebo soutěře se naprosto vžijí a závodí zcela „naplno“. 
Úkolem trenéra/ky je toto nadšení a energii směřovat správným směrem, především k všeobecnému rozvoji pohybových schopností a získání široké škály pohybových dovedností. K rozvoji obratnosti se postupně přidává rozvoj rychlostních schopností. Trenér/ka však zůstává u hravé a soutěživé formy. Děti se velmi rychle učí novým dovednostem, zdokonalují se v základních atletické technice (běhu, skoku, hodu) zvládájí prvky základní gymnastiky (kolébka, svíčka, kotoul vpřed i vzad, stojka). Po prvním roce v tréninkové skupině se atletická příprava rozšířuje o základy plavání, s úspěchem tak využíváme plavecký bazén Dukly Praha. 
Toto období je nejen velmi příznivé pro pohybový rozvoj, také osobnost dítěte se mění zcela zásadním způsobem. Trenéři kladou důraz na sportovní chování v duchu „fair play“. U dětí tak posilují smysl pro pravdu a spravedlnost. Na základě přátelské atmosféry se také pozitivně vyvíjí vztah k atletice, pravidelnému a zábavnému sportování.