SDJ – Sportovní družstvo juniorů

Mládežnické resortní středisko pro sportovce v kategorii do 22 let.

Kontakt

Vedoucí SDJČerný Rudolf                                                           
tel.z.:973 203 812, mobil:723 260 531, 
e-mail: cerny.rudolf@seznam.cz

Info

Podmínky zařazení:

  • Do 10.9. Vyplnit a dodat vedoucímu SDJ formulář („Návrh na přijetí sportovce do SDJ“).
  • Do 20.9. Podepsat a dodat vedoucímu SDJ smlouvu s ASC.

Postup pro žadatele

  • Žadatel o členství obdrží elektronicky formulář „Návrh na přijetí sportovce do SDJ“. 
  • Formulář vyplní po „Nejlepší výsledek mladší jednoho roku“. Do tohoto bodu uvést hodnotu výkonu a umístění na mistrovství ČR včetně štafet (spolu s oddílem štafety), který je nejdůležitější pro zařazení do výkonnostní skupiny.
  • Takto upravený formulář si 1x vytiskne a 1x neprodleně pošle vedoucímu SDJ na adresu: cerny.rudolf@seznam.cz a atletikadukla@seznam.cz
  • S vytištěným formulářem navštíví svého sportovního či praktického lékaře a nechá si potvrdit zdravotní stav. Stačí ve smyslu „schopen závodní sportovní činnosti“. (Funkční a somatické vyšetření bude po přijetí realizováno ve zdravotním centru ASC Dukla). Takto vyplněný formulář nejpozději do 10.9. odevzdá osobně vedoucímu SDJ, případně odešle běžnou poštou, tak aby došel do 10.9. na adresu Rudolf Černý, ASO atletiky ASC DUKLA, Pod Juliskou 1, PS 59, 160 41, Praha 6. – Pro předání dokumentů nedoporučujeme používat jakékoliv prostředníky, problematické může být i posílání naskenovaného formuláře poštou. 
  • Žadatel o členství dále obdrží elektronicky (nebo osobně 2x vytištěný) předvyplněný formulář „Smlouva o spolupráci při přípravě sportovně talentované mládeže“. Ten si 2x vytiskne a buď sám nebo jeho zák. zástupce na straně č. 3 podepíše. Oba výtisky (stačí pouze 3. – podepsaná stránka) doručí osobně či poštou na výše uvedenou adresu do 20.9. Následně obdrží 1 výtisk podepsaný ředitelem ASC.