Metodika přípravy

Dovolte, abychom Vám představili pilíře metodiky, na kterých je založena naše atletická příravka. Vycházíme z teoretických poznatků a praktických zkušeností všech našich trenérů. 
Každý, kdo má zkušenost s dětmi předškolního a mladšího školního věku, obdivuje s jakou radostí a energií si hrají a sportují. Naším úkolem je toto nadšení a radost rozvíjet a usměrňovat tak, aby každé dítě mělo ke sportu pozitivní vztah a sportování mu vydrželo i v pozdějším o poznání komplikovanějším období dospívání.

Pokračujte volbou záložky v menu na levé straně.