Děti 5 – 6 let

Pro mnohé naše nejmladších děti je atletika úplně první sportovní zkušeností. Nové je pro ně i prostředí – čas strávený ve skupině jiných dětí, v nových prostorech (hřiště, tělocvična, atletický tunel). Nepřítomnost rodičů přirozeně vede k postupnému osamostaňování dětí.
Děti jsou přirozeně velmi pohybově aktivní přesto, že jim některé základní pohyby dělají ještě drobné problémy, hravost a nadšení vždy vítězí. Mezi dětmi jsou velké rozdíly v úrovni pohybových schopností i úrovni vnímání a porozumění úkolu, pravidel hry. Na tuto skutečnost jsme připraveni, dlouhodobým a trpělivým působením tak napomáháme přirozenému rozvoji dítěte.
Úkolem trenéra nejmladších dětí je plynule navázat na přirozené pohybové aktivity dětí. Běhání, skákání, házení, ale také lezení, plazení, kutálení to vše děti nesmírně baví. Řada našich základních her a úkolů se od těchto pohybů odvíjí a přináší dětem radost pohybu.
Další snahou trenéra je postupné vštěpování a posilování schopností pro sportovní aktivity. Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti. Tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních, „nesportovních“ aktivit.
Trenér nikdy nesrovnává výkony jednotlivých dětí, chválí za správné provedení úkolu, úspěch ve hře. Měřitelné výkony záměrně nechává stranou. Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah tréninků jde proto vytvářen v tomto duchu. 
Průběhu pohybového vývoje převládá vysoká spontální aktivita.