TJ Dukla Praha finančně podpořila MČ Praha 6

V letošním roce jsme se přihlásili do dotační výzvy z městské části Praha 6 – Podpora sportovní identity. Náš projekt byl vybrán mezi těmi, které byly podpořeny a tím pádem nám Praha 6 významně přispěla do rozpočtu roku 2023.

V průběhu projektu se podařilo zvýšit povědomí a zájem o atletiku na Praze 6. Došlo ke zvýšení zájmu ze strany dětí (rodičů), což bylo vidět hlavně na náborové akci. Členská základna oddílu se oproti předešlému roku výrazně zvedla. Zlepšením tréninkových podmínek, jak na soustředěních, tak v oddíle samotném došlo ke zkvalitnění trenérských služeb a zvýšení výkonnosti atletů. Projekt napomohl k mladým atletům k lepším výkonům na MČR družstev a MČR jednotlivců.

  • Autor: admin
  • Datum publikování: 30. 8. 2023