Příspěvky 2022

Dobrý den,

příspěvky na rok 2022 se platí bezhotovostně na účet TJ, ve stejné výši jako v loňském roce: 

Č.ú: 18339061/0100

Variabilní symbol: 01 (VS: 01 znamená, že se jedná o oddíl atletiky)

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Částka: viz. tabulka (stejně jako loni)

  • Autor: Jk
  • Datum publikování: 26. 1. 2022