O naší přípravě

V našich přípravkách pracujme s dětmi ve věku od 5 do 11 let.

Hlavním úkolem našich přípravek je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování. Osvědčenými metodami a kvalitní koncepcí posouváme děti od spontánního pohybu pomalu ke sportu a sportovní přípravě.

Atletika se tak stává součástí jejich dospívání, děti se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a postupně si osvojují nové pohybové dovednosti. Naše atletika postupně formuje vlastnosti osobnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a posílení vůle až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci. 

Těchto výsledků dosahujeme důrazem na přátelskou atmosféru kolektivu, který spojuje několik základních pravidel, pestrou paletou cvičení a her společně s pravidelným tréninkovým působením.

Uvědomujeme si, jak náročná a důležitá je práce s nejmladšími atlety. Tréninkové skupiny vedou kvalifikovaní trenéři, jejich práce je vázaná kodexem trenéra. Obsah tréninkových lekcí individuálně připravují podle ucelené metodiky přípravek. Pilíře naší metodiky Vám krátce představujeme v záložce Metodika příravek.

Skladba tréninkových skupin je svým způsobem specifická. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveň biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Proto není kalendářní věk rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny. Děti v tréninkové skupině zůstávají dva roky, poté se posouvají o tréninkovou skupinu výš. Tento časový úsek je optimální pro vývoj skupiny a vytvoření prostoru pro práci trenéra. 

Problematiku dětské atletiky a dotazy rodičů řeší naše poradenské centrum. Rodiče se na nás mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem týkajícím se atletické přípravky. Problém okamžitě řešíme.

Trénujeme v atletickém prostředí, především na stadionu Dukla Praha, využíváme i tělocvičnu, tunel a bazén. Využíváme jak moderních tréninkových určených pro dětskou atletiku, tak tradičních sportovních náčiní.