TJ DUKLA PRAHA
Oddíl atletiky

Historie

Historie našeho klubu je úzce spjata se vznikem a vývojem armádního sportu. Za klíčový okamžik vzniku atletického oddílu VTJ (TJ) Dukla Praha je možné považovat rok 1956, kdy s reformami armádního vrcholového sportu vznikly Vojenské tělovýchovné jednoty (VTJ). Tak vznikl i náš atletický klub. Došlo k propojení armádního vrcholového sportu s činností atletického klubu VTJ Dukla Praha, který sdružoval i mládežnické složky. Činnost VTJ Dukla Praha, nyní TJ Dukla Praha šla ruku v ruce s činností a vývojem armádního sportu (tréninkové prostory apod.). Podstatné je to, že klub VTJ (TJ) Dukla Praha a armádní vrcholový sport (ve všech etapách svého vývoje) byli a jsou vždy samostatně hospodařícími subjekty se samostatnými a oddělenými řídícími orgány.


Sponzoři a partneři

Praha
Praha 6
MB Builder
Brain Market